Spørsmål:


Hei bestefar og bestemor.Kan barnevernet et sted flytte et barn ut av et hjem uten at barnet selvvil flytte ?Jeg spør fordi pappa er alkoholiker, men mamma er helt OK. Det hender athan slår henne i fylla og da har jeggått på han to ganger. Da har jeg kommet på skolen med blåveis dagenetter. En lærer på skolen har rapportert dette til barnevernet, og detkom en mann og ei dame til oss en dag som pappa var full, og mamma varikke kommet fra jobb. De ville ta med seg meg og søstra mi. Men så kommamma og hun nekta dem å gjøre noe som helst. Og så reiste de. Og visnakka sammen om hva som kan komme til å skje. Må jeg og søstra miflytte til noen andre?
F... Gutt, November 19, 2013

Vi svarer:Hei Frode!

Det var leit å lese om situasjonen din, kjenner litt til problemet og synes
det er sørgelig at det ikke blir tatt like alvorlig av myndigheten som å fortelle at det er skadelig  ved røyking.
Barnevernet kan i tilfeller der barn utsettes for mishandling,
forsømmelse eller overgrep, ta barna ut fra slike forhod med med tvang. I
ditt forhold skal de først se om de kan hjelpe familien videre. Det er nok
flere ting som kan forlanges, men to alternativ peker seg ut.
For at
familien kan fortsette å være samlet må far akseptere å gå til behandling og følge
ett oppsatt program.
Det andre er at mor som jeg forstå er fult i stand til å
ta vare på dere, flytter fra far sammen med dere.
Disse alternativene skal
barnevernet først ta opp med dere før de går til tvangsflytting. Her skal
barnas ønsker telle, siden det er de det gjelder og det skal være til deres
beste. Hvis dere har ett klart ønske om hvilken løsning der ønsker å gå for,
synes jeg at dere sammen med mor skal foreslå dette for barnevernet.

Hvis far er
snill når han ikke er full, ville kanskje alternativet være at han gikk til
behandling og dere hjalp han. Hjelp til en alkoholiker er ikke pekefingeren,
men virkelig hjelp og støtte.

Ønsker deg og familien alt godt, beste hilsen

Bestefar og bestemorOm Bestefar Erling