Spørsmål:


Ka betyr blomsten og bien?
J... Gutt, January 10, 2014

Vi svarer:


Takk for at du bruker Spør bestefar!


Hei J!
Uttrykket blomsten og bien brukes for å beskrive befruktning. For planter skjer det ved at bien bestøver planten når den drar fra blomst til blomst for å samle nektar.
Hvordan skjer det samme hos mennesker? Ved at mannens sæd befrukter kvinnens egg i livmoren. Det er ikke så lett å si dette rett ut, for vi mennesker har en naturlig sjenanse som dyrene ikke har. Da kan vi bruke et eksempel fra dyreriket, som dette med blomsten og bien.
Men det å fly fra blomst til blomst er ikke et eksempel som vi menn bør følge.
Du kan teste dette svaret hos læreren din og se hva hun/han sier.

Hilsen
Bestefar

Vi håper svaret kan hjelpe deg. Fortell gjerne om Spør bestefar til andre.


Bestefar Ingar

Om Bestefar Ingar

Styreleder/daglig leder Født 23. april. 1945, Gift siden 1969 og har 3 barnebarn.