Vårt besteforeldrenett besvarer barn og unges spørsmål.

Med faglig bakgrunn innen pedagogikk, psykologi, teologi, medisin, rusbehandling, tekniske fag og frivillig ungdomsarbeid har vi dannet et besteforeldrenett av besteforeldre.

Vårt besteforeldrenett svarer på barn og unges spørsmål med respekt for den som spør, uansett spørsmålets karakter. Vi har absolutt taushetsplikt, men er fullt ut kontrollerbare med hensyn til logging av svar. Vi krever godkjent politiattest, og kvalitets-kontrollerer svarene som gis.

De i vårt besteforeldrenett som svarer på spørsmål av livssynskarakter, etikk, og tro gjør dette ut fra tilslutning til trosbekjennelsen som brukes i Den Norske Kirke.

Ønsker du å støtte vårt besteforeldrenett?

Ta kontakt med oss på post@spor-bestefar.no

Medlemskap i Spør-Bestefar

Personlig støtte: NOK 200,- pr.år

Organisasjoner, foreninger etc.: NOK 1000,- pr.år

Sponsorer og donorer: Medlemskap etter eget ønske

Org nr. 911 637 820 Konto nr. 2610 22 74252