Spør-bestefar besvarer barn og unges spørsmål av alle slag.

Vi forholder oss til FN’s barnekonvensjon, og har mange års arbeide med barn og ungdom. Faglig bakgrunn er pedagogikk,psykologi, teologi, medisin og rusbehandling samt tekniske fag,og frivillig ungdomsarbeid. Besteforeldrene i nettverket svarer i respekt for den som spør, uansett spørsmålets karakter. Vi har absolutt taushetsplikt, men er fullt ut kontrollerbare med hensyn til logging av svar. Vi krever godkjent politiattest, og kvalitets-kontrollerer svarene som gis. De som svarer på spørsmål av livssynskarakter, etikk, og tro gjør dette ut fra tilslutning til trosbekjennelsen som brukes i Den Norske Kirke.

Støtte

Ønsker du personlig kontakt, bruk:post@spor-bestefar.no

Medlemskap i foreningen

Personlig støtte: NOK 200,- pr.år Organisasjoner, foreninger etc.: NOK 1000,- pr.år Sponsorer og donorer: Medlemskap etter eget ønske Org nr. 911 637 820 Konto nr. 2610 22 74252

VI SOM SVARER

Gunnar
Gunnar  10 barnebarn

RNTrRolf   5 barnebarn

OlafOlaf  4 barnebarn

Eldbjørg 7 barnebarnEldbjørg 7 barnebarn

ErlingRErling 5 barnebarn + 1 fosterbarn