Spørsmål:


Ditche lekser
K... Gutt, March 14, 2021

Vi svarer:Det er ditt valg hvordan du lærer best. Hvis du mener at dine kunnskaper og din framtid blir best ved å ditche lekser, ja, så er det din metode. Jeg vil vel si som pensjonert lærer at de elevene jeg har møtt gjennom mange år i skolen, lærer best når de jobber godt med lærestoffet både på skolen og hjemme! Husk at du aldri gjør en eneste lekse for andre, dette er ditt liv og din veg til å tilegne deg kunnskap. Lykke til, håper du finner litt mot og lyst til å jobbe, hilsen Eldbjørg ( bestemor og pensjonert u-skole- lærer.)Om Bestefar Erling