Spørsmål:


Er det farlig å drikke når du er bare 15 år?
&... Gutt, January 31, 2014

Vi svarer:Kjære Øyvind.

Takk for et fornuftig og ærlig spørsmål.  Svaret er veldig enkelt:  Ja, det er farlig å drikke når en er bare femten år.  Som du vet er alkohol et stoff man litt for lett blir avhengig av, og all forskning viser at jo tidligere en begynner å drikke jo lettere blir en avhengig.  Jeg har snakket med hundrevis av mennesker som er avhengige av alkohol, og også andre rusmidler, og de aller fleste av dem har begynt å drikke veldig tidlig, ofte som 13.åringer  Det er jo også slik at dersom en bruker alkohol og blir full, eller bare litt småbrisen, så har en veldig mye lettere for å bruke andre rusmidler.  De fleste som begynner med hasj gjør dette når de har drukket, og mange har senere gått over til sterkere stoffer, som heroin eller amfetamin eller piller.

Det er jo også slik at alle butikker må sjekke at de som skal kjøpe alkohol er over 18 år.  Det betyr at dersom en skal ha alkohol som 15-åring må noen andre kjøpe det for en, og det er faktisk ulovlig  Grunnen til å at en ikke skal selge alkohol til mennesker under 18 år er nettopp at en i ung alder har så lett for å bli avhengige.

Mitt råd til det er at du skal vente til du er over 18 år før du begynner med alkohol.  Da kan en få sunne og gode alkoholvaner, og bruke det slik det skal brukes:  I moderate mengder og med  lange pauser mellom hver gang. 

Høres dette fornuftig ut, synes du?  Jeg håper det.

Hilsen bestefar
(Som har jobbet i rus-omsorgen)Om Bestefar Magnar