Spørsmål:


Er det flere land i verden som tillater narkotika?
H... Jente, December 31, 2013

Vi svarer:Kjære Håkan
Det er et litt
vanskelig spørsmål du kommer med, fordi det avhenger litt hva vi mener
med tillate, Vi har oversikt over dette i Europa og USA/Canada, men
utover det er det litt vanskelig å si hva som er lov og ikke lov. 
Cannabis/hasj er tillatt i noen ganske få land i Europa, Nederland er
det eneste land der det kan omsettes fritt, mens i mange land har man
sagt at det ikke er lov til å bruke det, men det er likevel
avkriminalisert, det vil si at de som blir tatt får ikke veldig harde
straffer.   I Norge er det forbudt,  I USA er det to delstater nå som
har tillatt det solgt til dem som over 21 år i begrensede mengder, dette
ble tillatt etter folkeavstemning.  I neste halvparten av statene i USA
bruker man det til medisinsk bruk på resept. 
Andre narkotika er etter kun kunnskap ikke tillatt i
noe land i fri handel.  Men som du sikkert vet bruker man jo narkotika
til medisinsk bruk over hele verden, slik som morfin som smertestillende
og en del beroligende medisin som også står på narkotikalisten. Man
bruker I mange land i Europa heroin i kontrollerte former for å hjelpe
rusavhengige til et verdig liv slik at de skal slippe å bruke kriminelle
metoder for å skaffe seg stoffet.  I Norge bruker man Metadon og
Subutex, som er heroinlignende stoffer, i samme formål. 
Jeg håper dette var til litt hjelp for deg.  Det
finnes masse litteratur om dette, og du må gjerne komme tilbake med
flere spørsmål om dette, så skal jeg svare så godt jeg kan.
Hilsen bestefar


Om mscrew