Spørsmål:


finnes gud?
A... Gutt, January 9, 2014

Vi svarer:Hei Al,
Det er et stort og viktig spørsmål du stiller. Jeg kan svare ja fordi jeg tror på Gud, men det er ikke sikkert det hjelper deg noe særlig?
Jeg vet ikke hvordan du forestiller deg Gud. Tenker du på en upersonlig makt eller en personlig guddom? 
Vanligvis tenker vi Gud som et vesen som er opphavet til universet, livet og menneskene. Gud er personlig og ikke en del av det skapte. 
Noen tenker seg at Gud er en kraft som finnes over alt, som livskraft og kjærlighet. Det kalles pan-teisme (gud i alt) og er et upersonlig gudsbegrep. Religionene har ulike svar på hvem Gud er og hvordan vi mennesker kan kjenne og erfare gud eller det guddommelige.
Jødedom, kristendom og islam tror på èn Gud og kalles monoteistiske religioner. De har hellige skrifter som de mener Gud har åpenbart slik at mennesker kan lære ham å kjenne. Vi kaller dem også åpenbaringsreligioner.
Guds eksistens kan ikke bevises med vitenskap eller fornuft, men Guds eksistens kan heller ikke motbevises. For tiden går det en viktig TV serie om dette, "Gud og vitskapen", der ulike syn kommer godt fram.
Et sted å begynne er å spørre seg om det er mer sannsynlig at alt det vi ser i livet, jorden og naturen er blitt til og opprettholdes uten en skapende hensikt eller en høyere kraft eller mening. Hvis du kommer til at det er mer sannsynlig at det står en makt eller Gud bak det hele, kan du gå videre og se hvilken av religionene som gi svar på hvordan du kan finne Gud og bli kjent med ham. Du kan også snakke med mennesker som tror på Gud og kan dele sin erfaring med deg.

Hilsen bestefar + en til som leste korrekturOm mscrew