Spørsmål:


Hallo bestefar Jeg hørte om siden deres, og tenkte at nå skal jeg jammen spørre om noe jeg ikke kan tru på. Altså tviler jeg. Jeg er ikke konfirmert verken i kirka eller sånn borgelig. Det jeg tviler på er om det er akkurat det samme hva en trur på. Altså om jeg tror på Odin eller Muhammed eller Buddha eller Jesus, så spiller ikke det noen rolle. Det kan vel ikke stemme. Jeg tviler på at Odin hjalp vikingane. Og så tviler jeg på at det Muhammed lærte bort om Jihad var riktig, Buddha var jo en prins, og Jesus sa at han var menneskesønnen. Derfor så tviler jeg på alle sammen. Har du et godt råd eller ? Åssen kan jeg forandre tvilen min?
P... Gutt, October 2, 2013

Vi svarer:Hei. Takk for brevet til bestefar med spørsmål om tvil. Du tviler på om det er akkurat det samme hva vi tror på og nevner Odin, Muhammed, Buddha og Jesus.  Mange mener at de forskjellige religioner fører mot det samme målet, og at derfor er det ikke så viktig hvem vi tror på, men at vi tror. Du spør om jeg har et godt råd, åssen du kan forandre tvilen din.

La meg begynne i en annen ende: Det å tvile på noe eller noen, er å ikke stole på den eller dem det gjelder. Tro blir da å stole  på. Spørsmålet dit er å finne ut noe som gjør at du ikke tviler. Og da jeg har undervist mange om min kristentro, må dette være mitt naturlige utgangspunkt for å hjelpe deg.

Har jeg forstått deg riktig så tviler du på alle religioner, eller? 
Selv tror jeg på en religion og en person, Jesus, og skal forsøke å begrunne det:

1. Kristendom er annerledes enn alle andre religioner.
Alle religioner og religionsstiftere forteller hva du må gjøre for å oppnå frelse. Forskjellige religioner har forskjellig forklaring på hva frelse er. For de fleste betegner frelse noe som er bedre og annerledes enn livet vi lever nå. Slik er det også med kristendommen. Men mens andre religioner forteller hva du må gjøre, forteller kristendommen og Jesus om hva Gud har gjort for oss:

2. Jesus kaller seg for Menneskesønnen men også for Guds sønn.
Han kom fra Gud for å frelse oss til et liv hvor ondskap og egoisme er byttet ut med sann kjærlighet og fred, mellom mennesker og mellom Gud og mennesker.

3. Mye med Jesus er vanskelig å tro på, for eksempel hvordan Jesus ble født, fortellingene om underne og fortellingen om hans oppstandelse og himmelfart – og at han en dag skal komme igjen til jorden. Alt dette går jo på tvers av all menneskelig erfaring. Men for meg er det å tro Bibelen å stole på at det Bibelen forteller om Jesus er sant – på tross av tvilen. At han har levd er hevet over enhver tvil. Få personer har fått så mye omtale som han, både av kristne og ikke kristne historikere.

4. Når jeg på tross av tvil, velger å tro, har det for det første med Jesu oppstandelsen å gjøre eller reaksjonen til hans venner. De var redde og feige, sviktet og flyktet da Jesus ble arrestert. Etter at han døde og stod opp igjen fra graven som han var plassert i, møtte han dem igjen og vennene ble helt forandret. Nå fortalte de rett ut til alle om det de hadde sett og opplevd. De var så overbeviste at de ble martyrer for sin tro på Jesus. (Du vet sikkert hva det betyr?)

For det andre har mennesker over hele verden i møte med fortellingene om Jesus (evangeliet) fått livene sine helt forandret, for de har opplevd at det som står i Bibelen er sant.

5. Skulle jeg gi deg noen råd, så måtte det være at du begynte å lese i Bibelen. Start med Markusevangeliet. I tillegg vil jeg råde deg til å snakke med en du vet er kristen og spørre han hvorfor han er kristen og hvorfor han tror på Jesus.

Lykke til. Jeg skulle gjerne om et års tid, vite hvordan det går med deg.
Hilsen Bestefar.Om Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.