Spørsmål:


Hallo bestefarJeg hørte om siden deres, og tenkte at nå skal jeg jammen spørre om noe jeg ikke kan tru på. Altså tviler jeg. Jeg er ikke konfirmert verken i kirka eller sånn borgelig. Det jeg tviler på er om det er akkurat det samme hva en trur på. Altså om jeg tror på Odin eller Muhammed eller Buddha eller Jesus, så spiller ikke det noen rolle.Det kan vel ikke stemme. Jeg tviler på at Odin hjalp vikingane.Og så tviler jeg på at det Muhammed lærte bort om Jihad var riktig,Buddha var jo en prins, og Jesus sa at han var menneskesønnen.Derfor så tviler jeg på alle sammen. Har du et godt råd eller ?Åssen kan jeg forandre tvilen min?
P... Gutt, August 31, 2013

Vi svarer:Hei P.

Takk for at du stiller såpass vanskelige spørsmål.

Men her er i hvert fall et svar (som består av flere):

1  Hva ønsker du helst med livet ditt? Trygghet, tilstrekkelig mat, nok penger, interessant jobb, hjelpe andre som trenger din hjelp? Uansett hvilket svar du gir deg selv og meg, så er dine innerste tanker med på å forme deg som menneske.

Dersom du ønsker å være aktiv, bidra med noe positivt til samfunnet du lever i, da vil jeg anbefale at du velger å søke der det er mest positivt å hente.

Buddha var et menneske som fikk mange fine tanker og hjalp mange mennesker.

Muhammed var et menneske som deg og meg, men jeg beklager å måtte si at hans lære, ISLAM som betyr underkastelse, eller med andre ord tvang, er fordi du må! Ganske enkelt. Noe annet gjelder ikke som konsekvens av det Koranen lærer bort, og du må om nødvendig drepe de som IKKE tro på Allah, Koranen og Muhammed. Dette finnes det utrolig mange hyllemeter med litteratur på.

Pluss alt som kommer til syne på TV, kan høre på radio leses om i avisene, at ISLAM er ikke kjærlighetens religion, den er sverdets religion. Og den står i sterk motstrid til det neste alternative du ga meg, JESUS som sa han var menneskesønnen.

KRISTUS, den salvede som i utgangspunktet (her på jorden) var sønn av en jomfru, og fostersønnen til en snekker fra Midt-Østen. Han tok “tittelen” MENNESKESØNNEN muligens fordi han ville unngå at han blei koblet til det gammel-testamentlige Messias-begrepet på en måte som kunne indikere en politisk-religiøs skikkelse på et feil tidspunkt i sin virksomhet. Han var jo ingen politiker, og heller ikke en religiøs leder i den forstand at han skulle  ha samarbeid med den jødiske religiøse eliten som besto i hovedsak av presteskapet og de religiøspartiene med fariseerne og sadukeerne i spissen. Han sa ganske enkelt at HIMMELENS RIKE VAR KOMMET.  Tro på Gud og tro på meg!   Det budskapet som han kom med var jo svært tydelig et mellommenneskelig kjærlighetsbudskap, der det enkelte individ skulle få ta imot Guds kjærlighet og dermed ha overskudd til å bringe fortellingen om Guds tilgivelse videre til andre, og gjøre de gode gjerninger som Jesus ba oss å gjøre.

Slikt finner du ikke i Islam !

Så hva du skal tro på eller stole på, blir uansett ditt eget valg. Men husk at det valget skal gjelde for dette liv, og om du tror det jeg har skrevet ovenfor her, også et mulig liv som Menneskesønnen sa at vi skulle få, vi som tror på hans navn.

Prøv å finne lettleste interessante bøker om PERSONEN Jesus, og hva hans etterfølgere (Disipler av det 21 århundre) får oppleve av fantastiske hendelser i sine liv. Det vil styrke deg i riktig valg.

LYKKE TIL !  OG husk at det er mange som stoler på tilfeldigheter, men den som tror på at JESUS kan bety noe avgjørende viktig i livet sitt, må regne med GUDFELDIGHETER. (De er mange og fulle av overraskelser)

Vennlig hilsen bestefedrene Gunnar og IngarOm Bestefar Gunnar