Spørsmål:


Hei Bestefar! :D Det er tydelig at dere har et kristelig livssyn. Det skal dere få ha, men bør ikke det nevnes et sted så en vet hva man går til? Jeg vil påstå at når barn har spørsmål som anngår tvil og religion er dere ikke helt objektive, naturlig nok. Hilsen Henrik 14 :))
H... Gutt, November 8, 2013

Vi svarer:Se fleste  av oss har et kristent livssyn. Men vi er også mennesker, og møter alle som spør på et felles menneskelig plan. 
På websiden under OM OSS kan du lese: Spørsmål av livssynskarakter, etikk, tro og tvil, besvares utifra besteforeldrenes tilslutning til den apostoliske trosbekjennelse som brukes i Den Norske Kirke og en rekke andre kirkesamfunn i Norge.
Den danske dikteren og presten Grundtvig sa det slik: Menneske først - kristen så.Det innebærer at vi vil først og fremst være til hjelp. Men når spørsmål som har med tro å gjøre, blir stilt til oss, må vi jo være fullstendig ærlige uten å virke forkynnende.
Vi er objektive, når det betyr å ta spørsmålet som det er og på best mulig måte gi et forklarende svar ut fra forståelse og felles menneskelig erfaring.

Vi mener vi er ganske så objektive når vi også regner med en åndelig dimensjon i tilværelsen. Vi tror ikke at man kan være fullstendig uten meninger når det gjelder tro og livssyn. 
Å ikke tro på noe, er også en form for "tro".

Jeg håper dette var et greit bidrag til dine tanker.
Hilsen bestefar 


Om mscrew