Spørsmål:


Hei bestefar jeg har et problem. Jeg føler at tenårene tar over kroppen og tankene mine, kroppen tvinger meg til å se/gjøre ting jeg egentlig ikke vil.
J... Gutt, February 25, 2016

Vi svarer:Hei J.

Dette svaret kommer en dag seinere enn jeg gjerne skulle ha sett at vi kunne ha reagert. Men med litt datatrøbbel i starten på uka, og fullbooket dag i går, blei mitt svar noe sent levert, men forhåpentligvis av god kvalitet.  :-)

Din utfordring er en kjent sak blant mange gutter i din alder. Og for noen vil utfordringene øke i omfang og intensitet etter som de leker med tankene, og handlingene. Når leken går ut over den streken du selv har satt, forstår jeg at de såkalte varsellampene har begynt å blinke. Din opptatthet av kroppen din behøver ikke å være feil, men kan for noen oppfattes å være FOR MYE opptatt av en spesiell handling eller et bestemt objekt (ting / kroppsdel / person ).

Du er ikke helt konkret i spørsmålet ditt til oss, og jeg kan derfor ikke være like konkret tilbake, men antar at du har opplevd at ditt fokus på seksuelle handlinger opptar sinn og tanker mye mer enn det som er riktig for at du skal ha et balansert tankeliv.

Kroppen din er en viktig del av deg. Seksualiteten likeså, men husk at den skal du ta vare på og ikke misbruke, da den skal vare i mer enn femti år til. Du er kanskje utstyrt med en interesse som har fått overdreven form fordi du ikke har så mye annet å være opptatt med. I din alder er sportslige eller kroppslige aktiviteter med fokus på egne prestasjoner og utholdenhet, svært viktige for å utvikle en sunn kropp.

1 Dersom du ikke har slike interesser, anbefaler jeg deg å oppsøke tilsvarende miljøer som kan sette deg på riktig spor. Dessverre er det slik at spørsmål om egen seksualitet er for mange vanskelig å snakke med sine foreldre om. Derfor gjør du riktig i å spørre noen andre som du stoler på. (Takk!) Vi ønsker å sette deg på riktig spor. Vi ber deg tenke gjennom om oppdragelsen din har gjort det slik at du føler bekymring ved din egen opptatthet av kroppen. Vær dønn ærlig med deg selv!

2 Fortell deg selv hva du egentlig gjerne vil gjøre for å unngå en “overopptatthet” av egen kropp. (Du har nok tenkt gjennom dette tidligere)

3 Finn ut av hvilke forhold som har gjort at avhengigheten av eget kroppsfokus har blitt problematisk. ( Ærlig mot deg selv)

4 Da det ikke er noe HOKUSPOKUS eller annen trylleformel for å endre på dette, MÅ du faktisk jobbe med tankene dine, og si til deg selv at nå skal jeg kontrollere tankene. (Selvkontroll har du bruk for gjennom hele livet).

Din utfordring kan gjerne drøftes med en annen voksenperson som du har tillit til, og som har fullstendig taushetsplikt. (Skolens faste helsesøster, eller lege, eller en prest) Uansett hvilke råd de vil gi deg, så bør  du huske på de øverste fire punktene jeg skriver om til deg.

Til slutt: Skriv gjerne til oss igjen, og så må du gjerne fortelle til andre om at du har lest på våre spørsmålsider, og at kamerater og andre kan nå oss via mobil. ( Som har vært vår største satsing i 2015 )

Selvsagt ønsker vi deg lykke til, og om du vil fortelle oss hva du synes om svaret vi ga, kan du sende det til ingar@spor-bestefar.no, og undertegne det med forbokstavene dine, da ingen behøver å vite hvem du er, eller hvor du bor !

Vennlig hilsen

Bestefar Ingar

 Om Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.