Spørsmål:


Hei Bestefarjeg ha spørsmål om fiskær finns de fiskær som går på lan d ?Har di lunger som vi har eller ikke. mamma sier at de har utvikla seg sånn som noen sier at noen fiskær blei til firfisler for gigamange år siden å så bynte de å få årntlie bein. Men på den søndaskoern jeg går på lærte vi at GUD skapte alt sammen.
A... Gutt, March 2, 2013

Vi svarer:Hei A,

Ja, A det fins fisker som er i stand til å bevege seg på land. En sumpfisk vet jeg kan det, og så vet vi at ålen kan flytte seg gjennom en eng med vått grass. Jeg kan bare ikke være helt enig med din mor i at firfisler har utviklet seg fra fisk, selv om det tok millioner av år. Det fortsatt ingen som har klart å bevise at den utviklingen som du antyder har skjedd. Derimot ser det ut til at det du lærte på søndagskolen er helt riktig. For å få til at alle de bitte små cellene i kroppene til dyr og mennesker skulle gjøre jobben sin, måtte det være ”noen” som på forhånd regnet ut hvordan de skulle bevege seg, hvor de skulle få næring fra, og hvordan de skulle formere seg, altså bli flere. Noen millioner ganger sånn at de kunne vokse samtidig og lage et levende vesen. Dette ”noen” er det vi som tror at skapte absolutt alt og vi kaller denne skaperen for GUD.

Kom gjerne igjen med flere spørsmål.

Hilsen bestefar.Om Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.