Spørsmål:


Hei bestefar!Så flott at du kan svare på alt om natur og sånn. Jeg har sett på noen andre spørsmål som andre har sendt inn, og nå vil jeg prøve meg. Er det helt sant at det er bare CO2 som er skadelig for lufta vi puster inn ? Og så har jeg ett til. Kan regnskogene i Amazonas forsvinne helt ? Du skjønner dette er noe vi snakker om i naturfagtimene, og så er det noen som har lest mye om det på nett. Men det har ikke jeg finni, og da pappa er i Nordsjøn for tida og mamma ikke kan hjelpe meg, ja så spør jeg deg.
P... Gutt, March 2, 2013

Vi svarer:Hei P,

Når du spør slik du gjør, hadde det vært enkelt å svar veldig kort, for på første spørmål må jeg svare Nei!

Vi bruker ikke så mye innsats på kontrollere utslipp fra forråtnelse. Vi må nemlig ikke glemme at Metan som du finner i alt fra en fjert, til de enorme søppelbergene i verdens største byer er mange ganger mer skadelig pr utslippsenhet enn CO2. Og hvis vi ikke passer på at den normale regnskogen i Amazonas, får vi redusert omsetning av CO2 til O2.

Og så er det hevet over tvil at regnskogene kan forsvinne fordi behovet for tømmer til papirindustri og annet forbruk av trevirke er så høyt at mange land ikke helt klarer å balansere planting av nye trær med det de tar ut av skogene.

Vi får håpe at din generasjon tar dette på alvor.

Hilsen BestefarOm Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.