Spørsmål:


Hei Er det sånn at elefanten å delfinen grisen og ape forstår like godt som oss?
E... Gutt, September 18, 2013

Vi svarer:Hei E !
Takk for et gøyalt og vanskelig spørsmål. Du spør på en måte som gjør at jeg tror at noen har påstått at disse dyrene forstår like godt som oss mennesker. Først må jeg si at jeg er uenig i en slik påstand. Etterpå lurer jeg faktisk på om hvorfor du spør. Men jeg vil svare deg ut i fra det jeg vet, og tror i denne saken.
1. Det jeg vet er at mennesket er den skapning på Jorda som er utstyrt med den aller beste forstand. Dersom det ikke hadde vært slik, så hadde vi ikke kunnet herske over dyrene. Det er tross alt vi som har muligheten til å ta deres liv.
2. Når det gjelder uttrykket å forstå, så må ikke det blandes med evnen til å lære. Det faktisk slik at noe dyr lærer mye av det de må kunne for å overleve i en vanskelig hverdag, svært mye raskere enn oss mennesker.
3. De fire dyrene du nevner har alle en meget god evne til å lære. Og vi snakker da om å lære dem å utføre bevegelser som vi (menneskene) ønsker at de skal gjøre. Og de lærer ved å få belønning. Vanligvis en type mat de liker godt.
I tillegg lærer de å unngå noe (ting, farer) som de blir redde for.
Men slik lærer egentlig vi også.  Det er bare slik at vi skal bruke det vi har lært i en veldig mye vanskeligere hverdag enn den dyrene opplever. Fordi vi skal bruke det vi har lært gjennom et mye lengre liv enn dyrenes, må vår evne til å lære og forstå være betydelig mer utviklet.
Jeg håper at du er fornøyd med svaret, men kom gjerne igjen med spørsmål som dreier seg om natur eller helt andre ting du lurer på.
Hilsen BESTEFAROm Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.