Spørsmål:


Hei, hva står NAV for? Har tenkt på å NAVe..
F... Gutt, January 1, 2014

Vi svarer:Hei F.

Du spør om NAV og hva NAV står for. I tillegg gir du utrykk for at du har tenkt å NAVe.

Først, NAV er ikke noen forkortelse, men står for «Arbeids og velferdsforvaltningen i Norge.»

Norge er et velferdssamfunn der vi som norske borgere har ansvar for hverandre. Samfunnet vårt utøver dette ansvaret gjennom NAV. Når noen blir arbeidsledige, syke, har sykdom i familien eller når ekteskap og hjem går i stykker slik at mor eller far får eneansvar for barna, er det NAV vi skal oppsøke. Nav har også alt med trygd og pensjoner å gjøre. Du kan selv bruke PC-en din og søke på www.nav.no.

Du sier at du vil NAVe. Fram til du er myndig er det Barnevernet som har ansvar for deg om noe skulle gå galt. Du og alle ungdommer trenger voksenpersoner rundt dere som har ansvar og som kan bistå med hjelp og råd om noe skjærer seg.

Kongen sa i sin nyttårstale at det er viktig at vi alle yter og ikke bare nyter. Det fine med ordningene våre er at vi yter til samfunnet når alt går greit for oss men om vanskelige tider skulle komme, kan vi få den hjelp vi trenger.

Hilsen bestefar.Om mscrew