Spørsmål:


Hei! Jeg begynte på ny skole for en stund siden. I klassen er det noen som liksom bestemmer alt, det er en jentegjeng som bare noen får være med i, og de bare styrer hele klassen med stygge blikk. Jeg tror ikke læreren skjønner det. Føler meg utafor. Hva skal jeg gjøre?
C... Jente, September 9, 2013

Vi svarer:Hei C! 
Du stiller et viktig og vanskelig spørsmål.  Hva skal man gjøre i en sånn situasjon?  Du må snakke med noen.  Det kan være noen av jentene som ikke er med i gjengen, for det er nok ikke bare du som føler deg utenfor.  Sammen kan dere snakke med kontaktlæreren eller en annen lærer som dere har tillit til.  Har dere sosiallærer? Eller rådgiver?  Eller snakk med de hjemme og be mamma eller pappa å ta dette opp med skolen.

Det er jo ikke sånn at de voksne kan bestemme hvem som skal være venner.  Men lærerne skal legge til rette for et godt klassemiljø.  Å stenge noen ute fra et fellesskap er en form for mobbing.  Alle skoler skal ha en handlingsplan mot mobbing.

Mitt råd er at du må si fra.  Det kan være tøft, men jeg tror at du er tøff nok! Om Bestemor Eldbjørg R