Spørsmål:


Hei Jeg har en bestemor som bor i Nederland. Hun er svært opptatt av at havene stiger når polisen smelter. Og det skjønner jeg godt. Mesteparten av Nederland ligger jo lavere enn havet utenfor, altså Nordsjøen. Men hvis all isen på Nordpolen smelter, er det sant at da øker havene bare med 15 cm, eller er det meter ? Jeg har flere spørsmål som jeg gjerne vil stille seinære.
j... Gutt, August 26, 2013

Vi svarer:Hei J.
Det er mange som har misforstått denne problemstillingen.
Men da all isen idet som kalles Polhavet, er en flytende ismasse, så har jo ca 10% av isen synlig volum over vannet, mens resten som er ca 90% allerede er i og en del av vannet i Polhavet. Dermed så er det jo bare den delen som er over vannet som får havet til å stige. Og resultatet er ikke forskerne helt enige om, for det er ikke den isen alene som kommer til å stige. Så dermed er nok de 15 cm du nevner ganske sannsynlige. Men neste spørsmål fra deg ville kanskje dreie seg om isen på Grønland, og all annen fast i på land i Arktis som muligens vil smelte omtrent samtidig.  Det er en et mye styggere bilde.
Da snakker vi ikke om et par ekstra centimeter, men høyst sannsynlig godt over en meter. Altså 100 cm.
Vi får håpe at vi mennesker, lenge før det skjer, har sluttet å bruke så mye fossilt brensel at det går an å stoppe CO2 innholdet i atmosfæren.
Kom gjerne med flere viktige spørsmål.
Hilsen Bestefar.Om Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.