Spørsmål:


hei jeg lurer på hva man skal gjøre hvis man blir mobbet?
l... Jente, August 31, 2014

Vi svarer:Kjære L !

Takk for at du har tillit til oss og spør oss (besteforeldrene) om råd. Mobbing er en form for utestengelse som INGEN skal få love til å gjennomføre uten at noen voksne griper inn. På skolene er det såkalt NULLTOLERANSE: det betyr at man IKKE skal tåle noen form for mobbing av noen i det hele tatt !

I privatliv og arbeidsliv bør akkurat de samme reglene gjelde! INGEN SKAL MOBBES. ALLE MENNESKER ER LIKE MYE VERD ! De forsøker å utestenge andre, må straks få beskjed om at det de gjør er rett og slett ikke tillatt. Ingen har rett til å ødelegge andre mennesker. Du forteller ikke om det er du som blir mobbet eller om det gjelder andre.

Først vil jeg si: All erting som går over i hard knuffing, baktalelse, utestengelse og bruk av øyekontakt som virker negativ, virker som mobbing. Den som mobbes kan gjøre et par ting:

1. Heve seg over bemerkninger, baktalelse og utestenging ved å HELT BEVISST  si til seg selv at JA,. jeg er like mye verdt som de som forsøker å ødelegge for meg, faktisk er jeg kanskje enda tøffere, fordi meg skal de ikke knekke !

2 Du kan trekke deg vekk fra de som mobber, og bruke noen av de tingene (musikk / spill / firluftsinteresser / idrett osv.) du er spesielt opptatt av, som mulig samtale-emne med “nye” bekjente eller kanskje de blir venner etter hvert.

3. La en voksen, ansvarlig person som kjenner deg litt, få vite hvordan du opplever mobbingen, og be den voksne om råd eller kanskje denne (Skoleperson) kan gå videre med saken.

Uansett  IKKE GI OPP ! DU er tøff som skriver til oss ! Les også andre svar som ligger under MOBBING på svardatabasen vår.

Du kan gjerne bruke det jeg skreiv her til å vise til de som er utsatt for mobbing, og fortell gjerne om spør-bestefar til andre unge.  LYKKE TIL !

Bestefar ICOm Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.