Spørsmål:


Hei. Jeg lurer på om hva er psykisk helse for noe?
j... Gutt, January 10, 2014

Vi svarer:Hei JT.

Hva menes med psykisk helse?

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som ”en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet”.

Hva er en psykisk plage og en psykisk lidelse?

Felles for alle psykiske plager og lidelser er at de påvirker våre tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre. Psykiske plager er symptomer og tilfredstiller ikke nødvendigvis kravene til en medisinsk diagnose. Psykiske lidelser eller sykdommer er definert ved medisinske diagnoser fra internasjonale klassifikasjonssystemer, som for eksempel den Internasjonale sykdomsklassifikasjonen (ICD) fra WHO/Statens helsetilsyn eller Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) som er utarbeidet av den amerikanske psykiatriforeningen.

Denne har jeg klippet fra en “helseside” på nett. At jeg tok med litt om lidelse er bare for å vise deg enkelt direkte motpoler til en god tilstand.
Vennlig hilsen bestefar.Om mscrew