Spørsmål:


Hva er den verste måten å dø på?
O... Gutt, December 25, 2013

Vi svarer:Kjære Ole!
Tanken og redselen for døden preger mange mennesker.Døden kalles bl.a DEN SISTE FIENDE.
Det handler både om at døden skiller oss fra det som vi opplevde som LIVET, OG at døden er ukjent for oss. Men i og med at døden også  kan  komme som en befrier til mennesker som har lidt mye i livet,både i sykdom, fengsel og tortur,kan jeg skjønne ditt spørsmål.
Mange er opptatt av og håper på et kort sykeleie,evt, en plutselig død.

For meg er tanken på smertene i forbindelse med å bli korsfestet noe av det
verste. Men det viktigste er "å leve mens vi lever". Den dagen vi skal dø,kan
det være godt å kunne si, slik som apostelen Paulus skiver i Bibelen:"For meg er livet Kristus, og døden en vinning."
Gud velsigne deg i livet!
Hilsen bestefar


Om mscrew