Spørsmål:


Hva er en enkedronning
Anonym Jente, May 16, 2018

Vi svarer:En enkedronning er en som fikk tittelen dronning da hun giftet seg med en konge eller ble dronning da mannen ble konge. Da han døde, ble en ny konge satt inn, hun fikk beholde tittelen dronning men nå enkedronning. Hun har ingen konstitusjonelle plikter. Dvs hun har ingen rett til å «styre» landet. Hun har bare tittelen.Om Bestemor Eldbjørg R