Spørsmål:


Hva er en riksforsamling
R... Gutt, November 8, 2018

Vi svarer:Hei.

Riksforsamlingen er en forsamling som hadde møte på Eidsvoll
fra 10. april til 20. mai 1814. De ble sammenkalt for å utarbeide
Norges Grunnlov. Landets grunnlovgivende forsamling ble innkalt av prins
Christian Frederik, som inntil da hadde vært Kong Frederik VIs stattholder i Norge.
Gjennom sitt åpne brev av 19. februar til hele folket og landets embetsmenn
kunngjorde han at han hadde overtatt riksstyret som
regent for å hevde og forsvare landets uavhengighet og selvstendighet.

Hilsen BestefarOm Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.