Spørsmål:


Hva er en union
T... Jente, April 26, 2016

Vi svarer:Hei til deg som spør om en union.

Dersom du ønsker mange svar kan du søke etter det på Wikipedia eller Store norske Leksikon, men de enkle kjappe svarene er:

Sammenslutning, en enhet, en samling. Og da betyr det at man finner sammen om meninger, eller sammen om forståelse av noe.

I politisk sammenheng, kjenner vi jo til fra nyere norsk historie at Norge var samlet i en union med Sverige.  EU er en samling av forskjellige nasjoner eller stater som ønsker å ha felles forståelse for handel, grensesamarbeid og gjennomføre dette etter spesielle avtaler.

Man kan godt kalle en forening eller forsamling som har felles mål, for en union, men det er i norsk dagligtale mest brukt i politiske sammenhenger mellom nasjoner.

Greit nok svar, eller ønsker du mer utdypende forklaring, så må du stille et spørsmål som viser hvilke områder du ønsker svar på.

Velkommen tilbake til spør-bestefar og spør-bestemor, og fortell gjerne om denne spørretjenesten til andre du kjenner.

Vennlig hilsen

Bestefar IngarOm Bestefar Erling