Spørsmål:


hva er tall
a... Gutt, May 6, 2014

Vi svarer:
Hei A!


Spørsmålet ditt er både lett og vanskelig.  Små barn lærer tidlig å telle.  En bamse, to bamser, tre bamser…  Det er lett. Men så stor som du er, vet du
mye mer om tall.
  Og da kan det bli
vanskeligere.  For et
tall er et abstrakt uttrykk for noe konkret.

Huff, vriene ord.  La oss si at du
skal telle hvor mange biler som står på en parkeringsplass og skrive det
opp.
  Hvis du ikke kunne tall, måtte du
ha satt en strek for hver bil.
  Men du kan
tall, derfor kan du bare skrive tallet.

Så istedenfor / / / / / / / / / / / / / / / / /,  så kan du bare skrive 17.  Smart, ikke sant?


Tall er tegn som vi bruker for å si noe om mengde.  Vi har ti siffer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
og 9.
  Vi bruker dem alene eller
sammen.
  Petter har 5 karameller.   Nina har 12 drops.  Ludvig har 1,5 sjokoladeplater.  Vi kan regne med tall.  Men noen ganger bruker vi bokstaver
istedenfor tall.
  Har du hørt om x?    


De tallene vi bruker i dag stammer fra India og kom til oss
via land i Midt-Østen. I England snakker de engelsk, i Frankrike fransk og i
Tyskland tysk.
  Men tallene har vi
felles.Hilsen bestemor
Om Bestemor Eldbjørg R