Spørsmål:


Hva føler kjæledyr for oss
O... Gutt, December 25, 2013

Vi svarer:Hei O.

Ja du kan spørre ! Kjempebra !

Jeg er  i hvert fall ikke i tvil om at dyr føler en hel del. Alle såkalt høyerestående dyr har et bredt register av følelser.

At kjæledyrene føler noe spesielt for dem de bor hos er også ganske så tydelig. Fordi  de får mat, fysisk kontakt, følelsen av å tilhøre en gruppe (flokk), så vil hunder katter og andre typiske kjæledyr lett utvikle et slags “familieforhold” til menneskene som tar seg av dem. Selv kjenner jeg hunder som “tror de er mennesker”. En av dem som jeg kjente, satte seg ned ved siden av pianoet når matmor spilte og sang, og han (Max, en dachs) sang med. Og selvsagt ville han vise meg at han kunne synge når jeg besøkte han og spurte om vi skulle synge sammen. Spesielt, ja, men likefullt sant. Dette viser litt av hva vi kan oppleve med kjæledyrs opplevelse av oss. De viser glede, ønsker fysisk kontakt (kjæling), oppmerksomhet ved lek, og sinne dersom vi tar fra dem et gode (mat). Redsel er også noe de lett viser, Sammen med en spesiell evne til å forstå farlige situasjoner, har mange hunder opp gjennom de siste hundre år blitt beskrevet i bøker som menneskets beste venn, en rekke ganger. Denne evnen til å hjelpe eller reagere på en riktig måte tyder på en egen følelse som dyrene har til de de omgås daglig.

Jeg håper svaret var godt nok, og dersom du er fornøyd, så fortell om oss til andre.

Hilsen bestefar.Om mscrew