Spørsmål:


Hva skal jeg bli når jeg blir dødd?
p... Gutt, April 8, 2014

Vi svarer:Kjære P!
Jeg synes det er et vanskelig spørsmål du stiller. Men jeg tenker at dette
er noe du har tenkt på en stund. Og det er nok mange av oss som tenker på
døden allerede når vi er unge. Vi vet at nå vi dør blir kroppen vår begravd. Da går den i
oppløsning, og blir ødelagt. 
Noen får også kroppen kremert/brent, hvis de ønsker det. Men jeg tror ikke at døden er det sist likevel. Dersom du leser Bibelen finner du at Jesus sier at han har seiret over døden, da han   sto opp fra graven. Han har sørget for at ved å tro på Jesus, skal de som tror på han være      sammen i evighet .
Vi skal nå feire påske, som handler om at Jesus døde og sto opp igjen.
Kanskje du kan komme til en kirke i løpet av påsken? Der vil du få høre mer
om Jesu død og oppstandelse. Kanskje du kunne snakke med presten om det du
lurer på?
Jeg vil ønske deg en god påske.
Hilsen bestefar.


Om Bestefar Erling