Spørsmål:


Hvordan slutter jeg og spille?
A... Gutt, January 11, 2014

Vi svarer:Hei, 
Du har spurt om noe vi har svart på tidligere i denne sammenhengen, og derfor har vi klippet og limt inn samme svaret til deg.
Du sier ikke noe om hva slags spill du spiller, om du spiller om penger, om det bare er på nett eller andre steder,  Men uansett så er det aldeles ikke lett å slutte.  Man har mer og mer i Norge nærmest sidestilt spillavhengighet med rusavhengighet, fordi det er de samme mekanismene som gjelder oppe i hodet vårt uten at jeg skal tegne og fortelle så mye om det .
Det første man skal gjøre er å bestemme seg for å slutte dersom en merker at spill blir viktigere enn det meste i livet, det er det som er avhengighet.  Man skal finne andre aktiviteter å gjøre i stedet, og man skal ikke innbille seg selv at man kan “trappe ned”, det vil si å spille litt mindre for hver dag.  En må slutte helt,  Her og nå.  Og det er tøft, det kan bli noen våkenetter som tårer av det, men det må men regne med.  Dette er den metoden å slutte på som kun har med vilje å gjøre., Det er mange som greier det dersom en er åpen og forteller om problemet til dem en har rundt seg, slik at en kan få støtte.  Dersom en greier det på denne måten kan det ta noen måneder.
Likevel er det mange som trenger hjelp fra profesjonelle.  Mange steder i landet har man nå egen behandling for spillavhengige.  Denne behandlingen skjer oftest på samme steder som behandling for annen avhengighet, altså rusbehandling.  Da trenger man en henvisning fra fastlegen sin og kan få hjelp, enten ved en innleggelse eller ved å møte opp til timer, av psykolog eller annen som har spesielle kunnskaper om dette.
Lykke til.  Dersom du ikke har gjort det bør du iallfall dele dette med noen slik at du har støtte rundt deg.


Om mscrew