Spørsmål:


Hvorfor er det krig i verden
A... Jente, January 5, 2016

Vi svarer:Hvorfor er det krig i verden ?

Kjære A.  Ikke glem en ting: Alle mennesker er egoister. (De sier svært ofte : JEG VIL HA….)

Spørsmålet ditt kunne gitt et svar som ikke fikk plass her, men i flere bøker. Men jeg tror jeg har noen svar som kan fortelle noe om hvorfor.

Dersom du har noe som en annen ikke har, og du ikke deler med deg etter at den andre hadde sagt at han/hun ønsket at du skulle dele med deg, da har du GRUNNLAGET for en konflikt, eller en uenighet.

Den andres ønske eller trang til å skaffe seg noe du har, er kanskje så sterk at han/hun vil gjøre noe ulovlig eller voldelig (sloss, angripe stjele) for å få dette som egentlig er ditt. Da er konflikten kommet over i en fase (situasjon) der trangen og lysten til å skaffe seg din “ting” blir så stor at den er vanskelig å kontrollere.

Plutselig oppstår den situasjonen at du ikke har kontroll på den lenger, fordi den andre har allerede forsøkt å få tak i det som er ditt.

Da blir det kamp om “tingen”.

Det er krig.

Sånn er det med mennesker som er svært grådige, og rasker til seg andres verdier uten helt å gå til virkelig krig, men det skal svært lite til før krigen starter. Hitler startet krig fordi han ville ha “Lebensraum” (Egentlig betyr det større rom eller plass til å leve på ) for det tyske folk. Han tok Østerike, Polen og Tsjekkoslovakia i løpet av noe få uker.

Fiendskap som oppstår kan skape krig fordi folkegrupper eller regjeringer ikke er enige om hvordan de skal forholde seg til hverandre, eller det enkelte lands grenser.

Noen ganger oppstår krig som et resultat av at man IKKE VIL snakke sammen om ting (politikk) som man er uenige om.

Krig er svært ofte et resultat av grådighet, manglende forståelse for andres synspunkter, og manglende vennlighet mot andre mennesker.

Jeg håper at vi ikke kommer til å oppleve mer krig, selv om vi ikke behøver reise lenger enn til Midtøsten for å se dette med egne øyne.

Jeg håper at du fikk et svar du kan forstå og som du lærer noe av, : Prøv alltid å være vennlig. Vennlighet skaper ikke konflikt og krig!

Godt nytt 2016 med fred.

Bestefar IngarOm Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.