Spørsmål:


Jeg er redd. Redd for at mamma og pappa skal skilles. Er ikke det angst?Det er ikke spørsmål her om skilsmisse. Det bør det være.
T... Gutt, August 26, 2013

Vi svarer:Hei T. Joda det du skriver om er angst. Du kjenner på noe vondt. Og slike følelser er ikke noe barn skal ha. Men dessverre er det slik at vi voksne ikke alltid klarer å leve livet slik vi burde. For det er vi som har satt barn til verden. Og dermed er det VI som har ansvaret for at barna har det best mulig. Vi har hittil ikke laget noen egen boks for skilsmisse. DET MÅ VI GJØRE NÅ. Takk for at du sa ifra. Når det gjelder din angst, så håper jeg at du kan fortelle om det til mor eller far. De har det ikke lett hvis de har begynt å snakke om å skilles. Men du har rett til å være tøff og spørre de rett ut om det skal være så enkelt at de kan gå hver sin veg uten at de gjør absolutt ALT de kan for å reparere ordentlig på det som har skadet
dem. IKKE VÆR REDD FOR Å GJØRE DET !
De kan i hvert fall ikke bli sinte på deg. Det er ikke du som ber om skilsmisse. Det er du som har retten til å være sint og redd. Forklar dem at dette er minst like vanskelig for deg som det er for dem.  Forsøk i hvert fall.
Og lykke til.  Kom gjerne tilbake med spørsmål eller fortell litt om hvordan det gikk da du sa klart ifra.
HILSEN BESTEFAROm Bestefar Erling