Spørsmål:


Jeg liker ikke meg selv hva kan man gjøre for å bli mer glad i seg selv
M... Gutt, February 16, 2014

Vi svarer:Hei M.

Jeg har gått noen dager og tenkt på spørsmålet ditt «Hva kan man gjøre for å bli mer glad i seg selv?»

Jeg kjenner deg jo ikke og vet lite om hvorfor du ikke liker deg selv. Det må ha en grunn. Kanskje føler du deg mislykket fordi du ikke når de målene du har satt deg eller kanskje noen mobber deg eller stadig kritiserer deg, grunnene kan være mange.

Jeg vil anbefale for deg at du først tenker igjennom tre ting, du kan gjerne skrive det ned på et stykke papir:

Hvorfor liker du ikke deg selv? Hvordan takler du det du opplever hjemme, på skolen og blant venner? Og hvordan blir du behandlet av andre og hva sier de til deg?

Har du et dårlig selvbilde vil de du er sammen med oppdage det rimelig fort. Da er det lett å mobbe og kritisere. Det vil slå tilbake på deg selv og din egen selvfølelse.

Har du tenkt igjennom disse tre tingene, vet du kanskje litt om grunnen til at du ikke liker deg selv. Du kan gjerne snakke med en voksenperson om dette.

For å komme videre må du begynne å tenke positive tanker om deg selv. Det er ikke lett. Men skriv ned hva du er god på. Ingen er gode på alt. Alle har både svake og sterke egenskaper. Uansett egenskaper er vi alle unike og verdifulle. Jeg tenker ofte på en strofe fra en sang: «Du er du og du duger». Det er saken.  Akkurat slik du er med tanker og følelser er du unik og verdifull. Du kan se de andre i øynene og vite at du er like verdifull som dem. Når slike tanker får arbeide med deg, vil du få et bedre selvbilde og når det vokser, vil du bli mer glad i deg selv. Dette kan du også snakke med en voksenperson om.

Hilsen

Bestefar.Om Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.