Spørsmål:


Jeg synes at det at man har karakterer i skolen tar bort fokuset på å lære det pensumet man skal lære. Mange kan være gode til å pugge pensum til en prøve, men ha glemt det bare noen dager etter at prøva er unnagjort. Jeg synes det er vanligere å møte medelever som sier “Jeg bare MÅ få 4 på matteprøve i morgen” istedenfor “Jeg bare MÅ få kontroll på derivasjon til matteprøva i morgen”. Jeg synes det er frustrerende at politikerne ikke tar tak i dette – mange vil jo til og med at man skal vurderes med karakter allerede fra 5. klasse. Jeg synes man burde finne opp et nytt vurderingssystem som tok bort karakterjaget og heller la til rette for et mer pensumrettet fokus. Skjønner du frustrasjonen min og hva tenker du?
G... Gutt, January 1, 2014

Vi svarer:Hei!

Det er interessant at du tar opp spørsmålet om karakterer, ingen tvil om at de kan virke på mange måter.  Du tenker som en moden elev, som heller vil skjønne pensumet for å bruke det videre enn bare å råpugge til en god karakter.  Jeg har ingen problemer med å forstå frustrasjonen din. 

På den ene siden kan det være en sammenheng mellom karakterer og hva man har fått under huden av pensum.  Hvis vurderingskriteriene er godt kjent og læringsmålene klare,  – og karakterene er rett satt – , kan de gi en god pekepinn på hva man faktisk har lært. 

På den andre siden innbyr enkelte prøver til å pugge kjempemye kvelden før og gulpe det opp igjen på en prøve neste dag.  Så er det glemt uka etter, – hvis ikke man må bruke stoffet for å komme videre.   Sånne karakterer kan være misvisende.

Jeg synes elevene bør møte ulike vurderingssituasjoner som for eksempel:  Prosjekter (individuelle eller i gruppe),  kunnskapstester, refleksjonsoppgaver,  rapporter,  muntlige framføringer og prøver, bare for å nevne noe. På den måten kan læreren vurdere ulike sider ved elevens læring.  Og karakterer i 5. klasse?  Nei, takk.  Det er ikke slik man lærer best i den alderen.   Karaktersettingen gjør også noe med et barns selvbilde. Gode karakterer gjør godt, og dårlige karakterer motiverer  sjelden til økt innsats. 

Først og fremst har skoleforskere en jobb å gjøre her, i neste omgang er det en sak for politkerne.   Snakk med lærerne dine om dette, de vil synes det er interessant.

Hilsen bestemor, (pedagog) som har vurdert spørsmålet grundig, og

en bestefar som har lest det etterpå  og er fullstendig enig i svaret.Om mscrew