Spørsmål:


jeg tror at vi har pengeproblemer men de vil ikke snakke om det.
i... Jente, July 21, 2014

Vi svarer:Kjære I.

Når du skriver at du tror vi har pengeproblemer, så må jeg tro deg. De aller færreste vil innrømme at de har problemer med å få pengene til å strekke til. Det betyr at den/de som har ansvaret for å styre pengene som skal ut, har vansker med å forstå grensene mellom å forstå hva det koster å kjøpe noe eller mye, og hva de faktisk har i pengepungen eller på konto i banken. Nå er det slik at 2+2=4, eller en samlet inntekt (etter at skatten er betalt) på kr. 21 469,  minus 22 000 er til sammen  – 531,- altså femhundre og trettien i minus. DA HAR MAN ET PROBLEM.

Det er kanskje dette de voksne ikke vil snakke om. Kanskje det er flaut, eller kanskje det er blitt et stort problem ?           Det vet ikke jeg nok om, men jeg vil uansett hjelpe deg og de voksne på denne måten:

1.  Snakk om hva som er sannheten bak problemene !

2.  Snakk med en kunderådgiver i den banken de voksne bruker. Be om råd for å finne en løsning på probleme(ne)t.

3.  eller snakk med en annen voksen som man er glad i og som man kjenner godt, og be om en samtale om noe som er vanskelig, og at denne personen godtar å ha taushetsplikt. (Altså på godt norsk HOLDE MUNN om dette til andre som ikke har noe med saken å gjøre. )

Dersom du synes dette var greie råd fra meg, kan du vise hva jeg skreiv, til de voksne, fordi dette er jo en sak mellom deg/dere og meg og jeg har jo full taushetsplikt, selv om dette legges ut på vår svardatabase. Jeg vet hva du heter, men det skriver vi ikke noe om.

Du kan gjerne fortelle til andre om spør-bestefar, og at vi jobber og svarer til alle barn mellom 7 og 17 (de som kan skrive på en PC eller mobil til oss. Vi er 11 besteforeldre (bestemødre og bestefedre) som er veldig opptatt av at barn og unge skal ha et best mulig liv.

LYKKE TIL VIDERE !

Hilsen bestefar ICOm Bestefar Erling