Spørsmål:


Kjære bestefar. Jeg har prøvd å spørre min mormor som er fra et annet land. Jeg er født i Norge. Hun vil ikke svare meg når jeg sier at onkel M, jeg vil ikke skrive navnet hans, mener at hellig krig er riktig. Syns du at vi som bor i Norge skal mene at det er riktig å drepe de som ikke vil tro på samme måte som onkel og mormor?
E... Jente, October 2, 2013

Vi svarer:Hei E,
Jeg er enig med deg. Det er ikke riktig å drepe de som har en annen tro enn en selv, enten en bor i Norge eller i et annet land.
Når vi som er vokst opp i Norge mener det, er det fordi vi har en kristen tro som sier at vi ikke skal drepe. 
Det er det syvende bud som Moses fikk av Gud. Og dersom du ønsker å lese hva som står skrevet i Bibelen, så finner du det i 2 Mosebok kapitel 20.
Mange av de som ikke tror på Gud, mener det samme, for det står i FNs erklæring om menneskerettigheter, som Norge har undertegnet. Du kan jo spørre om ikke de også mener vi skal respektere menneske- rettighetene. Bestefar Hilsen


Om mscrew