Spørsmål:


Kjære bestefar!Jeg skriver fordi jeg synes det er vanskelig å tenke på døden. Min bestemor døde for noen måneder siden.Det var så rart å se at hun lå død i kista. Og når presten kastet jord på kista og sa at bestemor skulle stå opp igjen,synes jeg det var så rart.Jeg hadde jo sett jo at hun var helt død.
K... Jente, March 1, 2013

Vi svarer:Kjære K!

Først vil jeg si at det er trist når noen som vi kjenner, dør.Vi vil jo gjerne være sammen  hele tiden.

Men døden har kommet inn i verden. Det skjedde da de første menneskene ikke ville høre på det Gud sa.

Men Gud ville ikke at døden skule være det siste. Derfor sendte han Jesus til jorda. Jesus døde også, men etter 3 dager forteller Bibelen at Gud reiste Jesus opp fra de døde. Da seiret Jesus over døden og åpnet veien til Guds himmel.

Derfor kunne  presten si at bestemor skal stå opp igjen,og bli levende. Jesus gir oss del i det EVI GE LIVET.

Gud vi ta imot oss i himmelen,forteller Bibelen.Derfor er det fint å bli kjent med Jesus her i livet,siden vi skal være sammen med han i evighet.

Hilsen bestefarOm Bestefar Erling