Spørsmål:


Kjære Bestemor.På skolen har jeg et litt annerledes problem. Jeg er i en hyggelig jentegjeng hvor jeg er helt trygg. Vi er alle åpne mot hverandre, selv om vi ikke alltid er enige. Dessverre er vi ikke de mest populære på skolen. Vi opplever derfor å bli fullstendig ignorert av nesten alle de andre jentene. De svarer for eksempel ikke når vi prøver å snakke til dem, og hvis de svarer til oss ser de ikke på oss. Det kan også være at de snakker til oss, men når vi svarer bare går de.Jeg har ikke problemer med dette. For alderen min bryr jeg meg veldig lite om hva andre tenker om meg, men jeg synes fortsatt de kan se på meg. Flere av disse jentene har heller aldri snakket til meg, så jeg synes jeg i det minste fortjener et blikk når jeg prøver å snakke med dem. På grunn av dette kommer jeg noen ganger hjem med en dårlig følelse i magen, det er ikke noe jeg synes jeg fortjener. Siden dette bare blir verre og verre begynner jeg å lure på om det er meg det er noe galt med.
T... Jente, February 12, 2014

Vi svarer:Kjære T.

Takk for mail. Du beskriver problemene for deg og venninnene dine. Det første jeg har lyst til å kommentere er at det er flott at du tilhører en hyggelig jentegjeng og at du er trygg. Det er mye bedre å tilhøre ei gruppe enn å stå aleine.

Men det at dere som gruppe blir utfrosset av de nesten alle de andre jentene på skolen, er mobbing og ingen god opplevelse.

Jeg tror dere må ta tak i situasjonen og jeg vil gi dere noen forslag:

Først må dere ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer. Det kan dere gjøre skriftlig eller muntlig.

Hun / han kan ta saken opp rent generelt på klassenivå, for utfrysing er som jeg har nevnt, også mobbing.

Et annet alternativ er at en lærer eller helsesøster har samtaler med alle jentene om saken, også på generelt grunnlag.

Et tredje alternativ er at en lærer tar opp saken kontret med dem som fryser dere ut. Er det ønskelig kan også foreldre involveres i samtalene.

Jeg vet ikke hvordan der er hos dere, men de fleste større kommuner har et mobilt team. De kan inviteres til å observere i timene og friminuttene og deres observasjoner kan danne utgangspunkt for samtaler. Vanligvis er dette et godt alternativ for dette teamet kommer utenfra og har et nøytralt utgangspunkt.

Men utgangspunktet er at dere må ta saken opp og så får dere sammen med sosiallærer eller kontaktlærer bestemme dere for hvordan denne saken kan løses.

Håper for hele skolemiljøet at dere får en løsning, for når alt kommer til alt, vil alle på skolen tape på en slik situasjon som du beskriver.

Hilsen

Bestemor.Om Bestemor Eldbjørg R