Spørsmål:


Mamma og pappa sier at jeg kom med storken, er det sant?Jeg lurer også på om gamling “sex” er like gøy som vanlig “sex”. Hva er sex egentlig?Hilsen Kjell 10år
K... Gutt, December 25, 2013

Vi svarer:Hei K,
DU KOM IKKE MED STORKEN ! Jeg forstår ikke helt hvorfor dine
foreldre påstår det, men jeg skal forsøke å forklare med at det
frøet som din far sådde i din mor’s mage
blei til deg. Og da du blei født skjedde det mest sannsynlig på et
sykehus, der leger, jordmor og pleiere hjalp til med å få deg bragt
ut til livet fra din mors mage.
Forskjellen på gamling-sex og vanlig sex kjenner jeg ikke til, og
hvorfor du spør som du gjør, skaper litt forvirring i mitt hode.
Når du slutter med å spørre  Hva er sex egentlig?
Hilsen K 10år, da oppfatter jeg de forutgående spørsmålene som
feilplassert.

Det kan tyde på at du
egentlig vet hva sex er, men svaret på spørsmålet ditt vil bli
at sex er kjønnslig kontakt mellom to mennesker
. Altså at
kjønnsdelene kommer i kontakt med hverandre.
(Kjønn på engelsk er sex).
Så til det “gøyale”.  Hva er vanlig sex i forhold til gamling sex
i ditt hode ? Unge menneskers kjønnslige kontakt er i prinsippet
akkurat maken til sex mellom mennesker i høy alder.
Jeg tror at ditt forhold til sex er basert på bilder, film og
bøker. Sannsynligvis har du ikke vesentlig seksuell erfaring selv.

Men hvis det er tilfelle at en voksen person har vist deg  hva
seksuell kontakt betyr i praksis, vil jeg her og nå si ifra at det
IKKE ER BRA !
Saken er at DU ER FOR UNG TIL Å delta i slikt. Det sier norske
lover, og den voksne er strafferettslig ansvarlig for det som har
skjedd.
Uansett K, glem alt du vet idag om sex! Når du blir gammel nok vil
følelser og tanker ha forandret seg fra det du kjenner på idag, og
du kan ha kontakt med ansvarlige voksne med dine spørsmål, gjerne
tilbake her med andre problemstillinger.
Vennlig hilsen bestefar  som har drøftet dette med en bestemor.Om Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.