Spørsmål:


Hva er fosterfamilie
A... Gutt, September 11, 2013

Vi svarer:Hei A.
En fosterfamilie er en familie som er utpekt av kommunen man bor i. De velges for å ta vare på og å oppdra det barnet som av en eller annen grunn har mistet foreldre, eller som foreldrene ikke klarer å ta vare på.
Uttrykket å oppfostre er gammelt, men forteller egentlig at fosterfamilien har fullt ansvar for det barnet som de skal ha hos seg, for skolegang, for oppdragelse, for helse , mat, i det hele tatt gjøre sitt aller beste for barnet.
Veldig ofte er en fosterfamilie valgt fordi kommunen og barnevernet har undersøkt grundig om nettopp den familien passer til å ha et “fosterbarn”, eller et barn i tillegg til de man allerede har.
Dersom du er fornøyd med svaret, håper jeg at det kan være til hjelp for deg. Men om svaret var ugreit, ber jeg deg skrive om det til meg i et nytt spørsmål.
Hilsen bestefar.Om Bestefar Erling