Spørsmål:


Viss man liksom står i en knipe, det er jeg eller en annen som kommer til å bli tullet med, hva skal jeg gjøre. Tulle med han, eller vente og la han og de andre tulle med meg. Jeg ser ingen annen utvei enn å tulle med han, viss ikke bli det meg, men bare så det er sagt så skal jeg ikke sladre. :-)Håper du har noen svar bestefar/bestemor
P... Gutt, February 28, 2014

Vi svarer:Hei P.

Du spør hva man skal gjøre dersom man blir tullet med. Så sier du at du ser ingen andre utveier enn å tulle igjen.

Jeg tror jeg vil bytte ut ordene «tulle» med ordet «mobbing», for det er vel det som er saken.

Siden du ikke vil sladre, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det finnes tre muligheter:

1. Ta igjen og mobbe tilbake når andre mobber. 2. Ikke ta igjen men la dem mobbe og 3. Fortelle på en grei og rolig måte hvordan en føler det når en blir mobbet.

Første mulighet vil ikke hjelpe. Det er den utveien du ser. Da tror jeg ikke det blir slutt. Andre mulighet kan føre til at mobberne etter hvert blir lei av å mobbe. Men det vil gjøre noe med den som blir mobbet. Mobbingen kan skade han/hennes tanker om seg selv og sitt selvbilde. Dersom en tørr benytte seg av tredje mulighet, når en sier hvordan en opplever mobbingen og hva den gjør med tanker og selvbilde, vil kanskje mobberne forstå at det de gjør er galt.

Og spør dem om hva de tenker om selv å bli mobbet slik at en av dem begynner å grine.

Hva ville skje da ?

Men uansett, dette bør du drøfte med en voksenperson som du har tillit til. Det er ikke sladder og du kan be om et råd uten at voksenpersonen trenger å gripe inn.

Hilsen

Bestefar.Om Bestefar Rolf

Født 12. april. 1952, Gift siden 1975 og har 5 barnebarn.